459
  • serpil

Faizsiz Finans Denetim Standardı 6 Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır (24.10.2019)

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesi uyarınca denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenmektedir. Türkiye Denetim Standartları (TDS) ise 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konan, bilgi sistemleri denetimi dâhil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite kontrol ve denetim standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeler olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” içerisinde yer alan 221 no.lu tedbir uyarınca “faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılması” görevi Kurumumuzun sorumluluğunda olduğu ifade edilmiştir.

 

Bu kapsamda, Kurumumuz tarafından ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve sektöre yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Kurumumuzun kendi görev alanına giren AAOIFI standartlarının mevzuatımıza kazandırılması hedeflenmektedir.

 

 

Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi bağlamında yürütülen çalışmalar kapsamında, faizsiz finans sektörüne ilişkin muhasebe, denetim ve etik standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla Faizsiz Finans Denetim Standardı 6 “Fıkhî Denetim (Faizsiz Finans Kuruluşlarının Fıkhî İlke ve Kurallara Uygunluk Sağlamasına Yönelik Güvence Denetimi)”nin mevzuatımıza kazandırılmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup taslak metin oluşturulmuştur.

 

 

“Faizsiz Finans Denetim Standardı 6”da yer alan ifadelerin faizsiz finans alanında ülkemizdeki mevzuata uygunluğu ve uyumunu temin etmek amacıyla, taslak metin aşağıdaki linkte yayımlanmış olup, taslak metne ilişkin görüş ve önerilerinizin 24/11/2019 tarihine kadar denetimstandartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlgili standardın taslak metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Faizsiz Finans Denetim Standardı 6: Fıkhî Denetim (Faizsiz Finans Kuruluşlarının Fıkhî İlke ve Kurallara Uygunluk Sağlamasına Yönelik Güvence Denetimi)Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar