332
  • serpil

2020’de Ölenlerin ‘Vergi Tarifesi’ Belli Oldu

Yazının başlığını okur okumaz içinizden ‘Ölenlere yeni vergi mi getirildi?’ dediğinizi duyar gibiyim.

 

Tabi ki hayır, ölenlere yeni bir vergi getirilmesi söz konusu değil. Konumuz 1959 yılından bu yana yürürlükte bulunan veraset ve intikal vergisi ile ilgili,

 

Aslında sadece ölüm, bağış ve diğer ivazsız intikallerde karşı karşıya kaldığımız bu vergi ile ilgili olarak gerek mükellefler gerekse Maliye açısından önemli bir hususu dile getirmek üzere bir yazı yazmaya karar vermiştim. Ancak, bu konuda araştırma yaparken karşıma rahmetli Hocam Prof. Dr. Şükrü Kızılot’un bir yazısı çıktı, başlığı da “2014’de Ölenin Vergi Tarifesi Belli Oldu” şeklinde.

 

Öncelikle değerli Hocamı rahmet ve minnetle anıyorum. Üzerimde çok emeği var, hayatımın akışına dokunan birkaç önemli insandan birisi. Bu nedenle, yazıma, Hocamın yazısının aynı başlığını attım.

 

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir? Bu Vergiyle Ne Zaman Karşılaşırız?

Veraset ve intikal vergisi, vergi sistemimizde yer alan dolaysız vergilerden birisi. Aslında bir tür servet vergisi. Ölüm, bağış veya ivazsız (karşılıksız) suretle intikallerde bu vergiyle karşı karşıya kalınıyor. Kişiler miras ve vasiyet gibi nedenlerle kendilerine herhangi bir servet unsuru (mal, para vb.) intikal ettiğinde veraset vergisi; bağış veya başka yollardan servet sahip olmuşlarsa intikal vergisi ödemek zorundalar.

 

 

Ölüm, Miras, Mirasçı ve Vergi

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, bir kimsenin ölümü halinde mirası (malları, hakları ve borçları) mirasçılarına geçiyor. Ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren “üç ay içinde” mirası reddetmek mümkün (Medeni Kanun Mad. 606). Miras, bu süre içerisinde reddedilmediği takdirde, mirasçılar tarafından kabul edilmiş sayılıyor (MK Md. 610). Mirasın reddedilmesi olayı, ölenin borcunun mal ve haklarından daha fazla olduğu durumlarda söz konusu oluyor.

 

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, ölüm halinde kendisine mal intikal eden gerçek veya tüzel kişiler (mirasçılar) tarafından veriliyor. Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmediği takdirde, durum bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirilirse beyanname verilmiyor. Beyanname, ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde; ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden altı ay içinde; ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden altı ay içinde; ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden dört ay içinde;  ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde veriliyor.

 

Ancak, mirasçıların yukarıda belirtilen süreler dolmadan Sulh Hukuk Mahkemesi veya noterden mirasçıların miras paylarını gösteren mirasçılık belgesini (veraset ilamı) almaları gerekiyor.

 

 

2020 Yılı Vergi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belli Oldu!

Maliye, yayınladığı 51 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliği ile, 2020 yılı için Veraset ve İntikal Vergisi istisna tutarları ile vergi tarifesi matrah dilim tutarlarını belirledi.

 

 

2020 Yılında Mirasçı Başına 306 Bin 603 TL.si İstisna

1) Evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ (çocuk ve torunlar, onların çocukları) ve eşten her birine isabet eden miras hissesinin 2020 yılında 306 Bin 603 TL.si veraset ve intikal vergisinden istisna.

 

2) Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinin 2020 yılında 613 bin 582 TL’si veraset ve intikal vergisinden istisna.

 

 

2020 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Veraset ve İntikal Vergisi hesaplanırken;

– Önce her mirasçıya isabet eden miras payının tutarı belirleniyor.

– Sonra her birinden ayrı ayrı “istisna tutarı” düşülüyor.

– Kalan tutarın vergisi, (yüzde 1’den başlayıp 10’a kadar çıkan) tarifeye göre hesaplanıyor.

2020 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi tarifesi şu şekilde:

 

 

Hesaplanan Vergi Kaç Taksitte ve Ne Kadar Sürede Ödeniyor?

Hesaplanan vergi, her biri Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, 3 yılda 6 eşit taksitte ödeniyor.

 

 

Veraset ve İntikal Vergisi Tahsilatını Artıracak Bir Öneri: Peşin Ödemeye İndirim

Çoğu insan 3 yıllık uzun ödeme süresinde vergisini ödemeyi unutuyor, cezalı duruma düşüyor. Maliye ise, vergi alacağını 3 yıl gibi uzun bir sürede tahsil edebiliyor. Bu 3 yıllık ödeme süresi her iki taraf açısından da oldukça çok uzun bir süre.

Günümüz koşullarında bir verginin 3 yılda 6 eşit taksitte ödenmesi /tahsil edilmesi sizce akla ve mantığa ne kadar uygun? Bize göre değil! Belli bir oranda indirim yapılması halinde, bu verginin peşin ödenmesi söz konusu olabilir. Örneğin, vergiye uyumlu mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisinde ve kanun yolundan vazgeçme müessesesinde benzer indirimler söz konusu, 3 yılda 6 taksitte ödenen veraset ve intikal vergisinin tahsilinde neden olmasın? Kaldı ki, çoğu insanımız vergisini bu kadar uzun sürede değil de, Maliye’nin peşin ödemeye belli bir indirim yapması halinde hemen ödemek istiyor. Bu konuda, Maliye’den bir jest bekliyorlar.

 

 

Ne dersiniz?

(O Gün Haber | 06.01.2020)Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar