205
  • serpil

2020 Vergi Uygulamaları Pratik Bilgiler

PRATİK BİLGİLER  VERGİ UYGULAMALARI

Sayfa No. Konu
1 Gelir Vergisi Tarifesi Netten Brüte Formül, (Serbest Meslek ve İşyeri Kiraları)
2 Damga Vergisi Oranları Gelir Vergisi Stopaj Oranları Reeskont ve Avans işlemlerinde uygulanacak oranlar
3 Harçlar
4 Aylık Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı & Yıllık Tecil Faizi Oranları Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.352 ) Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Md.353 / Mük.Md.355)
5 Yıllık GV Beyannamesin de GVK İstisnaları ,GVK Beyan Sınırı Vergiden İstisna Yemek Bedeli Vergiden İstisna Ulaşım Bedeli
6 Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Son Ödeme Günleri
7 Perakende Satış Fişi ve ÖKC (Yazar Kasa ) Fişi Düzenleme Sınırı , Amortisman Ayırma Sınırı, Ek Mali Tabloları Düzenleme Zorunluluğu
8 TÜİK Verilerine Göre Enflasyon Oranları (TÜFE AYLIK & YILLIK)
9 Yİ-ÜFE Aylık Genel İndeks Sayıları (Değer Artış Kazançlarında ve Enflasyon Düzeltmesinde Kullanılacak Değ.)
10 Katma Değer Vergisi Kanunu Tevkifat Listesi
11 Gelir Vergisi Beyannamesi Verilmeyen Haller
12 Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve Gelirin Toplanması Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler Beyannameye Dahil Edilmeyecek Gelirler
13 Geçici İlmühaber ve Örneği
14 Gayrimenkul Sermaye İradında Vergi Tevkifatı
15 Gayrimenkul Kiralarını Bankadan Ödeme Mecburiyeti
16 Vergi Levhası Tasdiki
17 Defter Tutma Hadleri
18 Serbest Meslek Kazançlarında (Telif Hakkı) İstisna (GVK Md.18)
19 Yeminli Mali Müşavirlere Tasdiki Zorunlu İşlemler
20 Amortisman Oranları
21 Katma Değer Vergisi Oranları
22 Yazar Kasa (ÖKC) Kullanma Mecburiyeti Olmayan Mükellefler Listesi
23 E-Defter Tutan Mükelleflerin DEFTER RAPORU BERATI İLE BERAT Yükleme Takvimi
24 POŞET Beyannamesi Takvimi
25 Turizm Payı Beyannamesi Takvimi
26 Yeniden Değerleme Oranları
27 Binek Otomobiller de Gider Kısıtlaması

 

2020 Pratik bilgilere ulaşmak için  TIKLAYINIZSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar