391
  • serpil

2020 Yılı Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesine göre diğer ücretli kapsamında sayılan hizmet erbapları şöyledir;

 

Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,
Özel hizmetlerde çalışan şoförler,
Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri,
Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar,
Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması nedeniyle, Danıştay’ın olumlu görüşü ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

 

Diğer ücretli hizmet erbabının ödeyeceği gelir vergisi, hizmetin verileceği takvim yılının ikinci ayında (şubat) hesaplanmaktadır.

 

Vergini matrahı, hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25’idir.

 

2020 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına ilişkin yıllık verginin yarısı takvim yılının ikinci ayında (1-29 Şubat 2020) diğer yarısı ise sekizinci ayında (1-31 Ağustos 2020) olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.

 

Yılık diğer ücretlere ilişkin verginin hesaplanması aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

2020 Takvim yılı başında işçiler için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı 2.943.-TL

 

2020 Takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı(2.943X 12 =) 35.316.-TL

 

Safi ücret tutarı (35.316 X %25=) 8.829.-TL

 

Yıllık vergi matrahı 8.829.-TL

 

Hesaplanan vergi tutarı (8.829 X %15) 1.324,35.-TL

 

Taksit tutarı (Şubat/2020) (1.324,35/2 =) 662,17.-TL

Taksit tutarı (Ağustos/2020) 662,18.-TL olarak ödenecektir.

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar