222
  • serpil

2020 Yemek Parası, Çocuk ve Aile Zammı tutarları

2020 yılında sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı ve işverenler tarafından sigortalılar adına ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları aşağıda açıklanmıştır.

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK HESAP TARZI   01.01.2020 -31.12.2020(TL)
Yemek Parası(Fiilen çalışılan gün başına) (Brüt günlük asgari ücretin x %6=)       5,89
Çocuk Zammı(En fazla iki çocuk için verilebilir. Çocuk başına aylık) (Brüt aylık asgari ücretin    x %2=)     58,86   
Aile Zammı (Aylık) (Brüt aylık asgari ücretin  x %10=)  294,30
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalılarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen özel sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı payları (Brüt aylık asgari ücretin x  %30=) 882,90

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar