271
  • serpil

2020 KDV Oranları

2/1/2020 tarihli ve 30996 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı malların KDV oranlarında indirim yapılmıştır.

 

1- Tavuk yumurtasının toptan tesliminde KDV oranı %8’den %1’e indirilmiştir.

KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 3. sırasının sonuna “tavuk yumurtası” eklenmek suretiyle, tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. Sözü edilen Kararnamenin 1. maddesinin 3. bendi uyarınca, tavuk yumurtasının perakende teslimlerinde %8 oranı uygulanmaya devam edilecektir. Tavuk yumurtası dışındaki (hindi, kaz, ördek, bıldırcın gibi) yumurtaların toptan ve perakende teslimleri %8 oranında KDV’ye tabidir.

 

 

2- Toptancı halleri ile su ürünleri toptan satış yerlerinde yapılan balık teslimlerinde KDV oranı %8’den %1’e indirilmiştir.

KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin 6. sırasının sonuna eklenen hükümle, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan balık teslimlerinde %1 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür. Toptancı hali ile su ürünleri toptan satış yerleri dışında faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile tüketicilere yapılan balık teslimlerinde KDV oranı %8 olarak devam edecektir.

 

 

3- Mobilyalarda KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) cetvelinin sonuna eklenen listede G.T.İ.P. numaraları itibariyle tanımlanan mobilyaların KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme ile KDV oranı %8’e indirilen mobilyalar şunlardır:

G.T..İ.P. Numarası Eşyanın Tanımı
9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsusdöner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 Bambudan
9401.53.00.00.00 Hintkamışından
9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olan (Metal iskeleti oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltukları)
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 Metalden diğer mobilyalar
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşağ mobilyalar
9403.50 Yatakodalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar
9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00 Hintkamışından
9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00 Şilte mesnetleri
9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

 

 

287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda listede yer alan mobilyalarda %18 olan KDV oranının 31  Ekim 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında %8 olarak uygulanması öngörülmüş, bu süre 535 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2019 tarihine, 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmış, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tekrar %18 olarak uygulanmaya başlanmıştı.

 

Yeni düzenleme ile söz konusu mobilyalarda herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın %8 oranı uygulanması öngörülmüştür. Ayrıca daha önceki süreli uygulamalarda mobilya teslim edenlerin yüklendiği KDV’yi indirememeleri halinde sonraki döneme devretmeleri öngörülmüş iken, yeni düzenlemede mobilya teslimine ilişkin yüklenilen KDV indirilemez ise iade edilecektir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar