389
  • serpil

2020 İŞKUR İdari Para Cezaları

İşkur tarafından 2020 yılında uygulanacak İdari Para Cezaları Güncellendi.

 

2020 Yılında İŞKUR Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezalarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsini.

SIRA NO KANUN CEZA MADDESİ AÇIKLAMA 2020ILI CEZA
MİKTARLARI
AÇIKLAMA
1 4857 101 ÖZEL SEKTÖRDE
Özürlü çalıştırmamak
3.983,85 TL Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.
2 4857 101 KAMUDA
Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak
3.983,85 TL Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay
için uygulanır.
3 4904 20/a‐1 Kurumdan izin almadan iş ve işçi
bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere
30.333,65 TL  
4 4904 20/a‐2 fiilin tekrarı hâlinde 60.667,29 TL  
5 4904 20/a‐3 bu kapsamda hizmet alan
işverenlere
15.166,82 TL  
6 4904 20/b‐1 Kurumdan izin almamasına
veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek veya tüzel kişilere
75.834,12 TL  
12 4904 20/b‐2 fiilin tekrarı hâlinde 166.835,06 TL  
13 4904 20/b‐3 bu kapsamda hizmet alan
işverenlere
30.333,65 TL  
14 4904 20/c İş arayanlardan ücret alan
veya menfaat sağlayan gerçek veya tüzel kişilere
30.333,65 TL  
15 4904 20/d 19 uncu maddenin dördüncü
fıkrasında yer alan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenleyen özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı
7.584,02 TL  
16 4904 20/e Ek teminat vermeyen özel
istihdam bürolarına
1.516,31 TL  
17 4904 20/f Kurumdan izin almadan
aracılık faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen gerçek veya tüzel kişilere ait reklam veya iş ve işçi bulma ilanını yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere ayrı ayrı
4.550,17 TL  
18 4904 20/g‐1 Kurumdan izin almadan
kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götüren gerçek ve tüzel kişilere
75.834,12 TL  
19 4904 20/g‐2 Kuruma onaylatılmayan her
bir yurt dışı hizmet akdi için işverenlere ve özel istihdam bürolarına
1.516,31 TL  
20 4904 20/h Kurumdan izin almadan
yurtdışına işçi götürmek içinilan veren gerçek veya tüzel kişilere
7.534,99 TL  
21 4904 20/i Kurum tarafından istenilen
rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere
4.550,16 TL  
22 4904 20/j Müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri on beş gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolarına 30.333,65 TL  
23 4904 20/k İş arayanlara ve açık işlere
ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına
75.834,12 TL  
24 4904 20/l Kurumdan izin almadan veya
izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunanlara
15.166,82 TL  
25 4904 20/m Tarım işçileri ile sözleşme
imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için
758,77 TL  
26 4904 20/n‐1 Kurum aracılığı olmaksızın
sürekli işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi için
30.333,65 TL  
27 4904 20/n‐2 geçici işçi istihdam eden kamu
kurum ve kuruluşlarına ise her bir işçi için
15.166,82 TL  
28 4904 20/o Kurum aracılığı olmaksızın işçi
istihdam edebilen kamu kurum ve kuruluşlarından işçi alım ilanını Kuruma göndermeyenlere her bir işçi için
1.560,44 TL  
29 4904 20/p iş ilanlarını Kurumdan
izin almadan yayımlayanlara her bir ilan için
7.584,02 TL  
30 4904 20/r Kurum adını veya
kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere
75.834,12 TL  
31 4904 20/s Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her bir
işçi için
30.333,65 TL  
           

 

(*)2019 Yılında Uygulanacak olan Yeniden Değerleme Oranı : % 23.73Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar