206
  • serpil

2020 Gelir ve Kurumlar Vergisi ek mali tablo sınırı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı ölçütü getirilmiştir.

 

 

2019 yılı aktif toplamı 25.370.800.- TL veya net satışlar toplamı 56.379.100.-TL’yı aşan mükellefler için 2020 yılında beyan edilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tablolarla ile birlikte ek mali tabloları da dahil etmeleri gerekmektedir.

 

 

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde bilanço, gelir tablosu ile dipnotları temel mali tablolarını, satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akım tablosu, kâr dağıtım tablosu, öz kaynaklar değişim tablosu ise ek mali tablolarını oluşturmaktadır.

 

 

Yukarıda belirtilen limitlerden herhangi birinin aşması halinde temel mali tablolarla birlikte ek mali tablolardan yalnızca kâr dağıtım tablosunun eklenmesi yeterli olacaktır.

 

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan firmalarca muhasebe standartlarına uyulmaması halinde Vergi Usul Kanunu’na göre 8.500.-TL özel usulsüzlük cezası yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanname ekleri ve düzenlemelere uyulmaması halinde ise aynı kanunun 352/Ⅱ-7 maddesine göre usulsüzlük cezası kesilebileceği hususunu hatırlatmak isteriz.

 

 Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar