247
  • serpil

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %22,58 Olarak Belirlendi

2019 YILI YENİDEN DEĞERLEMEORANI%22,58 OLARAK BELİRLENDİ

 

 

ÖZET:512 No.lu VUK Genel Tebliği ile 2019 yılı için yeniden değerleme oranı%22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak belirlendi.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 512 seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmi iki virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir. Bu oran 2019 yılının IV’üncü geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Yeniden değerleme oranları yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir.

 

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI  TIKLAYINIZSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar