335
  • serpil

2019 Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu Yayımlandı

2019 Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu Yayımlandı

 

İÇİNDEKİLER

ÖZET

1 GİRİŞ

2 İŞLEM SAYISI VE DEĞERİ

3 YATIRIMCILARIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMLARI

4 İŞLEM SAYISI VE DEĞERİNİN EKONOMİK FAALİYETLERE GÖRE DAĞILIMI

5 ÖZELLEŞTİRMELER

6 İDARİ SÜREÇLER, NİHAİ İNCELEMELER VE KOŞULLU İZİN VERİLEN İŞLEMLER

7 ETKİLENEN PAZAR İSTATİSTİKLERİ

 

 

ÖZET

2019 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 208 birleşme ve devralma işlemi incelenmiştir. Bu işlemlerden 91’inde hedef şirket1 Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş (Türkiye kökenli) şirketlerdir. Bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli yaklaşık 42 milyar 863 milyon TL’dir1 2. Bu dönemde incelenen özelleştirme işlemi sayısı 1’dir. 2019 yılında incelenen işlemlerden 113’ü ise yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin olduğu ve Türkiye pazarlarındaki rekabete dolaylı etkileri nedeniyle bildirim konusu yapıldığı anlaşılmaktadır. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 2 trilyon 838 milyar TL’dir. 3 işlem ise kontrol değişikliği yaratmadığı için kapsam dışı olarak sınıflandırılmıştır.

2019 yılında Rekabet Kurumu tarafından incelenen 208 birleşme ve devralmanın 38’inde tarafların tümü Türkiye kökenli olup, 115’inde ise tümü yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluşmaktadır. 51’inde ise işlem taraflarından en az birer tanesi Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerdir. 1 özelleştirme işlemi ise ayrıca ele alınmıştır. Yukarıda da belirtildiği üzere 3 işlem kapsam dışı başlığı ile sınıflandırılmıştır.

Tüm tarafları Türkiye kökenli olan şirketler arasında gerçekleştirilen birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 6 milyar 246 milyon TL’dir. Aynı dönemde tüm tarafları yabancı şirketler olan işlemlerde gerçekleşen toplam işlem değeri ise 2 trilyon 855 milyar TL’dir. İşlem taraflarından en az birer adedi Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerden oluşan birleşme ve devralmalarda bildirilen işlem değeri 19 milyar 745 milyon TL’dir.

1 “Hedef şirket” kavramı birleşme, devralma ya da ortak girişim işlemine konu edilen kişiyi veya ekonomik birimi ifade etmektedir.

2 İşlem değeri bildirilen başvuruları kapsamaktadır. Toplam 7 başvuruya ilişkin olarak işlem bedeli bilgisi bulunmamaktadır.

2019 yılında yabancı yatırımcılar tarafından 46 ayrı işlemde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörülmüştür. Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada altı işlem ile Japonya kökenli yatırımcılar bulunmaktadır. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde3 yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 36 milyar 177 milyon TL’dir.

Ekonomik faaliyet alanı bakımından, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde en yüksek işlem değeri 15 milyar 482 milyon TL ile NACE Rev.2 64.1 “parasal aracı kuruluşların faaliyetleri” alanında gerçekleşmiştir. 2019 yılında Rekabet Kurumuna bildirilen birleşme ve devralma işlemleri, son bildirim tarihinden ortalama 14 gün sonra nihai karara bağlanmıştır.

 

 

Raporun Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: REKABET KURUMUSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar