308
  • AHMET GÜNDÜZ

20/11/2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kararları!

KGK Kararları

 

20 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 30954

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

KURUL KARARLARI

 

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 35 Risk Yedekleri

 

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 31 Yatırım Vekâleti (El-Vekâle Bi’l İstithmar)

 

FFMS 30: Değer Düşüklüğü, Kredi Zararları ve Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Taahhütlerde İlişkin Geçiş Hükümlerinin Yayımlanması

 

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 33 Sukuk, Pay ve Benzeri Araçlara Yapılan Yatırımlar

 

Faizsiz Finans Muhasebe Standardı 34 Sukuk Sahipleri İçin Finansal Raporlama

 

Tamamı İçin TıklayınızSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar