199
  • Alo Bilgi

17 Kasım’a Kadar İşçi Çıkarmak Yasak, Ücretsiz İzin Serbest

17 Eylül’de sona erecek olan işçi çıkarma yasağı ile ücretsiz izin kullandırma süreleri iki ay uzatıldı. Süre uzatımına ilişkin 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni bir süre uzatımı olmazsa yasak 17 Kasım’da sona erecek.

Bilindiği üzere, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik “İstihdam Kalkanı” olarak sunulan paket kapsamında Nisan ayında 7244 sayılı Kanunla yapılan ilk yasal düzenleme ile “kısa çalışma ödeneği”, işverene getirilen “işçi çıkarma yasağı” ve çalışanları “ücretsiz izne çıkarma serbestisi” ile “nakdi ücret desteği” üç aylık süreyle yürürlüğe konulmuştu.

İkinci parti olarak 7252 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile koronavirüs salgını kaynaklı olarak kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulayan işyerleri için haftalık normal çalışma süresine geçmeleri halinde sosyal güvenlik primi teşviki getirilrken, Cumhurbaşkanı’na kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün halinde 31 Aralık 2020 tarihine, işçi çıkarma yasağı ve bu süre içinde ücretsiz izin kullandırma serbestisine ilişkin süreleri de 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmişti.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneğine ilişkin yetkisini 31 Ağustos’ta üçüncü kez kullanmış ve kısa çalışma ödeneği süresini iki ay uzatmıştı.

 

 

17 KASIM’A KADAR İŞÇİ ÇIKARMAK YASAK, ÜCRETSİZ İZİN SERBEST

7244 sayılı Kanunla 4857 sayılı İş Kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle (17 Temmuz 2020 tarihine kadar) getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin serbestisi, önce 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay (17 Ağustos 2020 tarihine kadar), ikinci olarak 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren bir ay uzatılmıştı. Buna göre, işten çıkarma yasağı ile ücretsizin izin kullandırma serbestisine ilişkin süre 17 Eylül 2020 tarihinde sona eriyordu.

4 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Eylül 2020 tarihinde sona erecek olan işçi çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süre, 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatıldı.

Buna göre;

– Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecek, aksi halde brüt asgari ücret tutarında (2.943 TL) idari para cezası verilecek.

– Ancak işveren çalışanlarını kısmen veya tamamen ücretsiz izine çıkarabilecek.

– Ücretsiz izine çıkarılmak, çalışana iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak fesih hakkı vermeyecek.

Yeni bir uzatımı olmazsa yasak 17 Kasım’da sona erecek.

Ancak Cumhurbaşkanı’nın süreyi her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi var. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek istihdam ve işsizlik verilerine göre sürenin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması söz konusu olabilecek.

 

 

Sezgin Özcan / Sözcü GazetesiSponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar