242
  • Alo Bilgi

10 Maddede Kısa Çalışma Uygulaması

Kısa çalışma geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmuş olması anlamına geliyor.

 

 

Kısa Çalışma Başvurusu E-Posta İle Yapılacak.

İşverenler kısa çalışma başvurusunu, ilgili başvuru formuyla yapacak ve eki isim listesini e-posta ile ilgili İŞKUR birimine elektronik posta ile kuruma gidilmeden yapılacak. Her bir SGK numarası için ayrı ayrı başvuru gerekiyor. Başvuru formunun imza sirkülerinde yer alan yetkili bir kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. Covid-19’un işletmeye olan etkisini göstermesi bakımından Şirket Yönetim Kurulu kararı alınması ve ayrıca sipariş erteleme veya iptaline ilişkin belgelerin taranarak e-postaya eklenmesi uygundur.
Yönetim Kurulu kararında “İş yerinde covid-19 ile mücadele ve sağlık tedbirleri kapsamında faaliyetin durdurulduğunun/azaltıldığının” belirtilmesi uygun olacaktır.

 

 

Sgk ve Vergi Borcu Olan Kısa Çalışma için Başvurabilecek Mi?

İşverenin SGK ve Vergi borcu olması kısa çalışma başvurusunu etkilemeyecektir. SGK ve Vergi borcu olan iş yerleri de kısa çalışmadan yararlanabilir.

 

 

Kısa Çalışma Ödeneğininde İşyerinde Teftiş Yapılacak  Mı?

Kısa çalışmadan faydalanmak isteyen tüm iş yerleri için İş Müfettişleri tarafından uygunluk incelemesi yapılması gerekecek. Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

 

 

Kısa Çalışma İçin İşçi Onayının Alınması Şart Mı?

Kısa çalışma nedeniyle işçinin onayının alınmasına gerek yoktur. Kısa çalışma nedeniyle ortaya çıkacak eksik gün nedeni SGK’ya 18- Kısa Çalışma Ödeneği olarak bildirilir.

 

 

İşçinin Kısa Çalışmadan Yararlanabilmesi İçin  Kaç Gün Prim Ödemesi Lazım?

Kısa çalışmadan işçinin faydalanması için gereken 600 gün prim ödeme şartı 450 güne, 120 gün hizmet akdinin devam şartı ise 60 güne indirilmiştir. Bu şartların taşınıp taşınmadığı İŞKUR tarafından SGK sistemi üzerinden tespit edilecektir.

 

 

Kısa Çalışma Uygulamasında Sonradan Vazgeçilebilir Mi?

Kısa çalışmaya başvurulduktan sonra hiç yararlanılmayacaksa iptal dilekçesi verilmesi ve kısa çalışmanın sonlandırılması doğru olacaktır. İlk başvurudan sonra üç aylık süreden kalan süre için şartları varsa tekrar başvurulabilir.

 

 

Uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine yönelik talepler, yeni başvuru olarak değerlendirilecektir.

 

 

Kısa Çalışma Ödeneği Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

Kısa çalışma ödeneği, her ayın sonunda aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından SGK’na bildirildikten sonra, kısa çalışma yapılan günlere göre hesaplanarak PTT Bank aracılığıyla çalışanlara ödenmektedir. Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir temlik edilemez.

 

 

Kısa Çalışma Süresinde İşveren İşçi Çıkartabilir Mi?

Kısa çalışma ödeneği uygulanan dönemde İş Kanunu 25/2 Ahlak ve İyi niyet kuralları dışında işveren işçi çıkartamaz. Ancak işçi istifa edebilir.

 

 

Kısa Çalışma Uygulamasını İşçilere Duyurulacak Mı?

Kısa çalışma inceleme sonucunun; iş yerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edilmesi, (varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirilmesi) ve ilan yoluyla işçilere duyurulması veya kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.
Kısa çalışma kabulünden sonra çalışanlara ilan panosunda işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. E-posta yoluyla da bildirim yapılmasının mümkün bulunmaktadır.

 

 

Kısa Çalışma Süresinde Raporlu İşçiler Ne Olacak?

Kısa çalışma döneminde rapor alan çalışanlar için raporlu olunan sürede geçici iş göremezlik ücreti SGK tarafından SGK kayıtlarına göre hesaplanır ve yatırılır. O süreye ilişkin geçici iş göremezlik kodu girilmelidir.Sponsorlu Bağlantı


Diğer Yazılar